اعضای شرکت

Excerpts are optional hand-crafted summaries of your content that can be used in your theme.

مدیرعامل شرکت سبزاندیشان

دکتر محمد شیدایی عضو هیت علمی دانشگاه ازاد لاهیجان

با بیش از 20 سال تجربه در مدیریت شرکت

مدیر بخش فناوری اطلاعات شرکت سبزاندیشان

 مهندس محمد سیفی

مهندس ارشد شرکت سبزاندیشان

 مهندس مهرانه اسماعیل پور
فهرست